עמותות וארגונים חברתיים

ליצור, זה גם להוקיר תודה.
אנחנו עובדים עם עשרות ארגונים ועמותות,

ושמחים לקחת חלק בהפקת סרטי גיוס תורמים ופרסומות לזמן קהילה.